Poradenstvo pri výbere kolokačného partnera

Rozhodujete sa medzi výstavbou, či adaptáciou vlastného DC alebo umiestnením svojich technológií u kolokačnej spoločnosti (spoločnosť poskytujúca priestory dátového centra). Sme pripravení spoločne s Vami precízne definovať parametre požadovaných vlastností a služieb DC. Následne vyhodnotíme scenáre realizácie pomocou vlastného alebo prenajatého DC pre účely rozhodovania manažmentu.  V prípade rozhodnutia pre nájom pripravíme detailnú špecifikáciu technických a procesných požiadaviek pre výber kolokačného partnera a pomôžeme Vám pri technických, organizačných a zmluvných jednaniach, aby ste naplnili Vaše očakávania od poskytovaných služieb DC.

Komentáre sú uzavreté.