Výstavba alebo rekonštrukcia DC

Poskytujeme poradenské služby a projektový manažment počas celého životného cyklu od prípravy investičného zámeru, cez identifikáciu požiadaviek, návrh, projektovanie, výstavbu a uvedenie do prevádzky vrátane optimálneho nastavenia prevádzky technológií a procesov.

Náš skúsený projekčný tím preverený veľkým počtom vyprojektovaných a zrealizovaných dátových centier pre Vás spracuje projektovú dokumentáciu pre všetky fázy inžinierskej činnosti a realizácie DC.

Komentáre sú uzavreté.