Projekt

Náš skúsený projekčný tím preverený veľkým počtom vyprojektovaných a zrealizovaných dátových centier pre Vás spracuje projektovú dokumentáciu pre všetky fázy inžinierskej činnosti a realizácie DC.

Pred samotným projektom spracujeme Vaše požiadavky v prehľadnej forme do Koncept dokumentu, kde spoločne definujeme parametre budúceho dátového centra v zrozumiteľnej forme. Následne po vzájomnom schválení pristúpime k samotnému vypracovaniu projektovej dokumentácie v potrebnom rozsahu pre všetky stupne výstavby:

  • územné rozhodnutie
  • stavebné povolenie
  • realizácia
  • skutkový stav
  • kolaudácia

Komentáre sú uzavreté.